İbn Abbâs’ın (ra) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah, İsmâil’in anasına (Hacer’e) rahmet etsin! Şayet o, (suyun etrafını çevirmede) acele etmeseydi, zemzem, akan bir pınar olurdu.”

(B3362 Buhârî, Enbiyâ, 9)

Ebû Zerr’in rivayet ettiğine göre… Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“O (zemzem) gerçekten mübarektir, o gerçekten doyurucu bir gıdadır.”

(HM21858 İbn Hanbel, V , 174; M6359 Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 132)

Câbir (b. Abdullah) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Zemzem suyu ne amaçla içilirse ona yarar sağlar.”

(HM14910 İbn Hanbel, III, 357; İM3062 İbn Mâce, Menâsik, 78)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir