Hz. Aişe’den (ra) rivayetle , Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah Teala Hazretleri, Şaban ayının ortasında dünya semasına iner ve Kelb Kabilesi’nin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder.”

(Tirmizi, Savm, 39; İbn Mace, İkametü’s-salat, 191)

Rezin bu rivayete “Ateşe müstehak olanlardan” ziyadesini kaydetmiştir.

Hz. Ali’den (ra) rivayetle, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Şaban ayının ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der.

(İbn Mace, İkamet, 191)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir