ONLAR YERYÜZÜNDE

HEP BOZGUNCULUĞA KOŞARLAR.

ALLAH İSE BOZGUNCULARI SEVMEZ…

Hem bir zaman sizi Fir‘avun ehlinden kurtarmıştık; 

(onlar) sizi azâbın en kötüsüne (evlâd acısına) ma‘ruz bırakıyorlar, 

(yeni doğan) oğullarınızı boğazlıyor,

kadınlarınızı (kız çocuklarınızı) ise hayatta bırakıyorlardı. 

İşte bunda (size revâ görülen bu zulümlerde),

Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.”

(bakara,49)

Fir‘avun’un bu katliâma girişmesinin sebebi,

kâhinlerin kendisine:

“İsrâiloğullarından yeni dünyaya gelen bir çocuk

 senin saltanatına son verecek” diye haber vermeleri idi. 

(Nesefî, c. 1, 77)

“Benî İsrâil’in, oğullarının kesilip kadın ve kızlarını hayatta bırakmak,

bir Fir‘avun zamânında yapılan bir hâdise ünvânıyla,

yahudi milletinin ekser memleketlerde,

her asırda ma‘ruz olduğu müteaddid (çok sayıda) katliâmları,

kadın ve kızları, hayât-ı beşeriye-i sefîhânede 

-insanların gayr-i meşrû‘ hayâtında- oynadıkları rolü ifâde eder.” 

(25. söz)

İşte bu hayat sevgisi ve dünya aşkı;

tarih boyu kadınlarını ve var ise imkânlarını devreye sokarak

devletleri ve milletleri manipüle ederek

içerden ve derinden sinsice teslim almak ve yıkmak merkezli idi.

Âdetleri böyle cereyan ettiğinden maziden beri kendi vaziyetlerinin

ve ihanetlerinin farkına varan

devletler ve milletler tarafından cezalandırılmışlar

ve katliama maruz bırakılmışlardır.

Bugün ise aynı mizaç ve karakterleriyle sahnededirler.

Hassaten para ve kadınlar üzerinden dünyayı,

firmaları ve devletleri manipüle etmektedirler.

FED’in ve Hollywood’un ellerinde olmaları bunun en güzel delilidir.

“Sen onları, hayata karşı insanların en hırslısı olarak bulursun.”

(Bakara, 96)

“Onların çoğunun günaha, zulme ve haram yemeye koşuştuklarını görürsün.

Ne kötü birşeydir o yaptıkları!”

(Mâide, 62)

“Onlar yeryüzünde hep bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.”

(Mâide, 64)

“İsrailoğullarına Tevrat’ta şöyle bildirdik: Siz yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız.”

(İsrâ, 4)

“Bozgunculuk yaparak yeryüzünü fesada vermeyin.”

(Bakara, 60)

Bab-ı Şefkat NUR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir