Ay: Eylül 2023

ER RAHMAN

ER RAHMANİnsan, ALLAH’IN SÜBUTÎ SIFATLARINA,insanlık istidatların da ‘HİLKAT’ itibariyle AYİNEDİR; Bunu şöyle tanımlayabiliriz.“İnsana verilen nümuneler nev’indencüz’î ilim, kudret, basar, sem’, mâlikiyet,hâkimiyet gibi cüz’iyatla, Kâinat Mâlikinin ilmineve kudretine, basarına, sem’ine, hâkimiyet-i…

ER RAHİM-

 ‘Allah’ın Rahimiyetin de bulunan ESMA-İ HÜSNA’sına MAZHARİYET yönü ile AYİNE OLMAK… “insanın  mahiyet-i câmiasında nakışları zâhir olan yetmişten ziyade esmâ vardır. Meselâ, yaratılışından Sâni, Hâlık ismini ve hüsn-ü takviminden ve Rahîm isimlerini ve hüsn-ü terbiyesinden…