Ay: Aralık 2022

MUKADDESAT VE MESULİYET 

“Ey iman edenler! “Râina” demeyin, “unzurna” deyin.” (Bakara,104) Sahabiler, Hz. Peygambere “râina” yani; “bizi kolla, bizi gözet, bize telkin ettiğin şeyleri teenni ile anlat, ta ki anlayalım” diyorlardı. Yahudiler bunu işitince dillerine…